1. De Vereniging heeft als doel alleen en rechtstreeks openbare en humanitaire hulp te verlenen. Het doel en het doel van de vereniging is om mensen te helpen die hulp nodig hebben vanwege natuurrampen, oorlogen en sociale omstandigheden.
  2. Deze kwestie wordt als volgt gerealiseerd: Oprichting of restauratie van ziekenhuizen, gebouwen, scholen, onderwijscentra, financiële steun aan volksgezondheidsinstellingen, steun in de exploitatiekosten, levering van medicijnen en medische hulpmiddelen, ondersteuningsprojecten op het gebied van voedseldistributie en voedselproductie, oprichting van productiefaciliteiten, oprichting en exploitatie van wezen en kleuterscholen, adoptieondersteuning voor wezen.
  3. Het doel van de verordening wordt bereikt door het verzamelen van geldelijke en materiële donaties uit binnen- en buitenland.
  4. De vereniging kan verschillende sociale en culturele evenementen zoals seminars, evenementen en kermes voorbereiden voor de realisatie van hulpprojecten.
  5. De vereniging kan zelf opereren voor het realiseren van hulpprojecten of het bespreken en implementeren van praktijken met verschillende humanitaire organisaties.